Krävs det tillstånd för tillbyggnation? Byggfirma i Borlänge förklarar vad som gäller

En tillbyggnad för sin fastighet kräver normalt bygglov. Det finns dock några undantag, t.ex. då du ska bygga en altan eller en Attefallstillbyggnad. Här berättar vår byggfirma i Borlänge mer om bygglov och tillstånd för tillbyggnader och hur du ansöker om bygglov.

Planerar du att göra en tillbyggnad för din befintliga fastighet kan det i vissa fall krävas tillstånd eller bygglov. En altan är en tillbyggnad som normalt inte kräver bygglov, så länge den inte överskrider de gränser som är fastställda i ditt kontrakt. Rent generellt kan man säga att en tillbyggnad som påverkar fasadens eller takets utseende, som exempelvis när man installerar fler fönster i fasaden eller monterar ett takfönster krävs det normalt bygglov. Om du vill få hjälp med din tillbyggnad kan du kontakta oss på Jockes Bygg & Snickarservice, din byggfirma i Borlänge som utför uppdrag åt privatpersoner och företag.

 

Tillstånd för tillbyggnad

Vanligtvis krävs det bygglov för all form av tillbyggnad som görs på en befintlig fastighet. Det finns dock några undantag som exempelvis då du gör en tillbyggnad i form av en altan eller en Attefallstillbyggnad. Då krävs det endast att du gör en anmälan till kommunens byggnadsnämnd. Det finns många snåriga regler kring bygglov och en byggnad som kräver bygglov i en kommun kanske inte behöver bygglov i en annan. Därför bör du alltid konsultera med byggnadsnämnden i den kommun där du ska genomföra en tillbyggnad innan du påbörjar projektet, alternativt kontakta en byggfirma i Borlänge eller din lokala ort.

 

Om din fastighet är kulturmärkt eller ligger i ett skyddsvärt område krävs det alltid bygglov. Det kan också krävas bygglov eller anmälan i detaljplanerade bostadsområden. Ansökan om bygglov gör du hos kommunens byggnadsnämnd och det tar normalt cirka en månad att få besked. Det krävs att du bifogar planritningar för din tillbyggnad och betalar avgiften, cirka 5 000 kronor, innan din ansökan kan behandlas.

 

Altan som uppfyller följande villkor kräver normalt inte bygglov

  • Altanen placeras på plan mark och har en höjd på maximalt 1,8 meter.
  • Altanen sträcker sig maximalt 3,6 meter ut från fastigheten.
  • Altanen är förankrad i fastigheten så att den inte är fristående.

 

Attefallstillbyggnad som uppföljer följande villkor kräver inte bygglov utan endast anmälan

  • Attefallstillbyggnaden får inte ha en yta som överstiger 15 kvadratmeter.
  • Höjden för byggnaden får inte överstiga din fastighets taknock.
  • Det får inte finnas en tidigare Attefallstillbyggnad på fastigheten.

 

Vår byggfirma i Borlänge kan hjälpa dig med din tillbyggnad

När du ska planerar en tillbyggnad eller behöver hjälp med en renovering kan du vända dig till oss på Jockes Bygg & Snickarservice som är en byggfirma i Borlänge. Våra skickliga byggare kan åta sig de flesta tjänster inom bygg, även totalentreprenader då vi samarbetar med flera behöriga hantverkare inom olika områden. Du kan använda formuläret på vår sida för att boka ett kostnadsfritt hembesök där våra byggare i Borlänge kan diskutera ditt byggprojekt var på vi lämnar en offert med ett rättvist pris utan några förpliktelser. 

Kontakta oss inför ditt byggprojekt

Står du inför en renovering eller annan ombyggnation och behöver hjälp att genomföra det? 
Då tycker vi att du ska kontakta vår byggfirma i Borlänge så löser vi ditt projekt utan bekymmer!
Vi finns här för dig!